radon i bolig

Radon i mange norske boliger: Slik kan du unngå den usynlige faren og beskytte familien din

Hjem

Forståelse av Radon og dets farer

Radon er en naturlig gass som er både radioaktiv og til stede både innendørs og utendørs. Denne gassen kan få konsentrasjonene til å øke innendørs, noe som kan utgjøre en helsefare. Det er flere grunner til at radon er farlig for mennesker:

Radioaktivitet

Radon er en radioaktiv gass som brytes ned til radioaktive døtrelementer. Når disse døtrelementene inhaleres, kan de avgi stråling som skader lungene.

Lungekreft

Langvarig eksponering for høye nivåer av radon er den nest største årsaken til lungekreft, etter røyking. Dette gjør radon til en betydelig risikofaktor for utvikling av lungekreft.

Uoppdagbar

Siden radon er både luktfri og fargeløs, er det umulig å oppdage uten spesifikke måleinstrumenter. Dette øker risikoen for ubevisst eksponering over lang tid.

Helsefare ved Radon

Omtrent 300 nordmenn dør årlig av lungekreft forårsaket av radongass. Myndighetene har satt en øvre grense for radonkonsentrasjon i bygninger til 200 becquerel per kubikkmeter luft, med en anbefaling om å redusere konsentrasjonen hvis den overstiger 100 Bq/m³.

Myndighetskrav og Anbefalinger

Statens Strålevern krever tiltak mot radon for utleieboliger med for høy radonkonsentrasjon. Det anbefales også å gjennomføre tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen selv om deler av boligen ikke leies ut.

Radontiltak for Nye Bygg

Nye boliger bygges med tiltak mot radon for å forhindre radongjennomtrengning. Dette inkluderer radonmembraner anbefalt av SINTEF Byggforsk.

Radontiltak for Eksisterende Bygg

Måling av radonkonsentrasjonen anbefales for alle norske hjem, unntatt leiligheter over første etasje i boligblokker. Sporfilmmåling over minst to måneder i vinterhalvåret er den beste metoden for å måle radon. Videre bør tiltak mot radon gjøres ved for høye radonverdier. Dette kan inkludere:

  • Tetting av luftlekkasjer mot grunnen
  • Installering av radonsug eller radonbrønner for å redusere radonkonsentrasjonen

Tiltak og Løsninger

Flere selskaper tilbyr gratis befaring og fastpristilbud for radontiltak. De spesialiserer seg på inspeksjon, rådgivning, og gjennomføring av tiltak for å redusere eller eliminere radon. Med sine effektive løsninger og lang erfaring, utgjør de en verdifull ressurs for huseiere som står overfor radonutfordringer.

Etter Tiltakene

Når tiltakene i eksisterende bygg er gjennomført, må det måles på nytt for å bekrefte at radonnivået har blitt redusert til et akseptabelt nivå. Først da kan huset anses som «friskmeldt» fra radon. Å være proaktiv med radontiltak i eksisterende bygg er viktig for å beskytte helse og velvære.

Spørsmål: Hva er radon?

Svar: Radon er en naturlig radioaktiv gass som finnes både utendørs og innendørs.

Spørsmål: Hvorfor er radon farlig for mennesker?

Svar: Radon er farlig for mennesker på grunn av dens radioaktivitet og risikoen for lungekreft.

Spørsmål: Hvordan kan radon skade helsen vår?

Svar: Radon kan skade lungene ved at de radioaktive døtrelementene inhaleres og avgir stråling.

Spørsmål: Hvordan oppdager jeg om det er radon i hjemmet mitt?

Svar: Radon er både luktfri og fargeløs, så det er umulig å oppdage uten spesifikke måleinstrumenter.

Spørsmål: Hva bør jeg gjøre hvis radonkonsentrasjonen er for høy i hjemmet mitt?

Svar: Hvis radonkonsentrasjonen er for høy, bør du vurdere tiltak som tetting av luftlekkasjer mot grunnen eller installering av radonsug eller radonbrønner for å redusere konsentrasjonen.